Circulaire waterstofproductie op Chemelot | VNO NCW Groene Groeiers Overslaan en naar de inhoud gaan

Circulaire waterstofproductie op Chemelot

RWE heeft plannen om op Chemelot circulaire waterstof te maken uit reststromen. Onder de noemer FUREC (Fuse Reuse Recycle) wil het bedrijf waterstof gaan produceren voor de chemische industrie en helpen in het verder verduurzamen van de productieprocessen. De reststromen, zoals Limburgs restafval, dienen daarbij als vervanger van aardgas bij het maken van waterstof. Het project draagt bij aan de ambitie van onder meer bedrijfsleven, kennisinstellingen en de provincie om Limburg te laten uitgroeien tot een circulaire hub en een waterstofknooppunt tussen de Nederlandse zeehavens en het Duitse Ruhrgebied. Het project kan voor minimaal 80 mensen directe werkgelegenheid opleveren. Ik ben het meest trots op het voornemen van RWE om op Chemelot de eerste circulaire waterstof fabriek ter wereld te bouwen aldus Groene Groeier Frank Schaap.

Roger Miesen, CEO RWE Generation: “RWE werkt samen met partners in het bedrijfsleven en wetenschap aan meer dan 30 waterstofprojecten in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. We zijn bij waterstofprojecten in de hele waardeketen betrokken. Voor de chemische industrie biedt waterstof grote mogelijkheden om het productieproces te verduurzamen. Dit project in Limburg sluit daarop aan. Met FUREC willen we in de regio een rol spelen in het creëren van een circulair knooppunt en de chemische industrie helpen bij het verlagen van hun CO2-footprint.”

FUREC wil een installatie realiseren die het restafval verwerkt tot grondstoffen-pellets, die vervolgens op Chemelot worden omgezet in circulaire waterstof. Op die manier daalt het aardgasverbruik op Chemelot met ruim 200 miljoen m3 per jaar; vergelijkbaar met het jaarverbruik van ongeveer 140 duizend huishoudens. Daarnaast levert het een CO2- reductie op van 380.000 ton per jaar. De CO2 die vrijkomt bij de waterstofproductie kan in de toekomst worden afgevangen en opgeslagen of eventueel worden gebruikt als grondstof. Naast lokale afzet op Chemelot kan de waterstof op termijn ook via de (internationale) waterstofinfrastructuur naar de industrie in Rotterdam en het Ruhrgebied worden getransporteerd. 

Loek Radix, CEO Chemelot: “RWE heeft, net als Chemelot, circulariteit en innovatie hoog in het vaandel staan. Het feit dat RWE de keuze maakt de productie van circulaire waterstof op Chemelot te laten plaatsvinden, maakt mij enorm trots en is een groot compliment voor de manier waarop Chemelot gepositioneerd is. Deze nieuwe samenwerking sluit naadloos aan bij de ambitie van Chemelot en de regio om uit te groeien tot de eerste circulaire hub in Europa.”

Vervolgstappen
De komende periode gaat RWE het project verder uitwerken en de benodigde vergunningsprocedures doorlopen met als doel om in 2022 een definitief investeringsbesluit te nemen; waarna bij een positief besluit de daadwerkelijke realisatie kan starten. Op dit moment wordt gesproken over de verdere invulling van het project, waarbij RWE ook kijkt naar Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen als mogelijke locatie om de reststromen in een gesloten systeem en overdekt om te zetten in grondstoffen-pellets. Over de mogelijke toekomstige afzet van waterstof is RWE in gesprek met OCI N.V. Het bedrijf kan met de circulaire waterstof onder meer haar productieketen verder verduurzamen en zo bijdragen aan circulaire voedselproductie. Het project is een nieuwe en belangrijke stap in het ontwikkelen en versnellen van de transitie naar een circulaire economie in de provincie en het creëren van een duurzame waardeketen.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen, duurzame innovaties en online evenementen? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.