Focus op oplossingen die stikstofruimte creëren | VNO NCW Groene Groeiers Overslaan en naar de inhoud gaan

Focus op oplossingen die stikstofruimte creëren

Het Adviescollege Stikstofproblematiek onder leiding van Johan Remkes heeft gisteren – 8 juni 2020 – het kabinet geadviseerd het beleid aan te scherpen. De commissie geeft glashelder aan dat er voor de combinatie van natuur én economisch herstel een krachtige impuls nodig is. De stikstofuitstoot in Nederland moet in 2030 zijn gehalveerd en het kabinet moet ‘serieus werk maken’ van natuurherstel.  

In de politiek en de media concentreert de discussie zich nu op de boeren. De landbouw is verantwoordelijk voor bijna de helft (46 procent) van de stikstofuitstoot in de vorm van ammoniak, de intensieve veehouderij is de grootste vervuiler. Minister Schouten heeft dan ook al in april vijf miljard euro uitgetrokken voor natuurherstel en het opkopen van boerenbedrijven aan de rand van natuurgebieden. Remkes benadrukt dat de vermindering van 50 procent voor alle sectoren geldt, dus ook voor de industrie, energiebedrijven, bouw, scheepvaart en wegverkeer.

Behalve over stikstof buigt het kabinet zich over de vraag hoe we op een duurzame manier van de coronacrisis kunnen herstellen. Op alle niveaus – regionaal, landelijk en Europees – worden grote herstelfondsen opgericht. De overheid wil, mede op aandringen van VNO-NCW en MKB Nederland, investeringen naar voren halen, vooral in woningbouw en in infrastructuur voor mobiliteit, energie en data. Als je ervoor zorgt dat die investeringen bijdragen aan de ontwikkeling van een klimaatneutraal Nederland, kun je sterk uit de coronacrisis komen. Churchills adagium ‘Never waste a good crisis’ komt dan binnen handbereik.    

Maar dat lukt niet als de vergunningverlening stagneert vanwege de stikstofuitspraak van de Raad van State. En dat is helaas bij veel projecten nog steeds het geval. Daarom is het cruciaal dat Remkes advies over de invoering van drempelwaarde snel wordt opgevolgd. Dan mogen projecten die minder stikstof uitstoten dan een bepaalde waarde (de drempel) automatisch worden uitgevoerd.  

De discussie in de politiek en media zou wat vaker moeten gaan over oplossingen die stikstofruimte creëren en anticyclisch coronaherstelbeleid mogelijk maken. Het bedrijfsleven wil daar graag aan bijdragen via het VNO-NCW netwerk Groene Groeiers. Daarbij sluiten jonge innovatieve bedrijven aan die oplossingen hebben voor het verminderen van de stikstofuitstoot en het terugdringen van de -depositie. Brancheorganisaties en grote bedrijven hebben in dat kader vijf stikstofuitdagingen geformuleerd – voor de bouw, landbouw, industrie, energie en natuur – waarop deze bedrijven kunnen intekenen. Neem de bouw als voorbeeld. Het zware materieel, zoals hijskranen en shovels, kan nog niet op een elektrisch aangedreven motor draaien. Hoe zou je vervuilende emissies bij gebruik toch kunnen terugdringen? Of hoe zorg je voor voldoende stroom op een bouwlocatie voor de elektrische machines en vrachtwagens?

We zitten nu in de fase van het vinden van oplossers en staan versteld over het ondernemerschap en het innovatief vermogen die ons land rijk zijn. Als de oplossers verbonden zijn aan de uitdagingen start de fase van het ontwikkelen van business cases. Die business cases zullen met hulp van geld uit de herstelfondsen en flexibele regelgeving van de overheid geïmplementeerd en opgeschaald moeten worden. Op deze wijze creëren we veel ruimte voor de economie én beschermen we de natuurgebieden.

Yousef Yousef,
voorzitter netwerk Groene Groeiers

Meer lezen over de stikstofuitdagingen van het VNO-NCW netwerk Groene Groeiers? Zie deze link.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen, duurzame innovaties en online evenementen? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.