HET Architectenbureau lanceert twee ideeën voor stikstofreductie | VNO NCW Groene Groeiers Overslaan en naar de inhoud gaan

HET Architectenbureau lanceert twee ideeën voor stikstofreductie

Elke gemeente van enige omvang kan snel tientallen tot honderden woningen extra bouwen. Zonder investeringen in infrastructuur en met weinig uitstoot van stikstof tijdens de bouw. De sleutel ligt in de naoorlogse wijken bij hoge flatgebouwen met gesloten kopgevels. Ze staan vaak op ruime kavels, zodat er tegen de gevel aan kan worden gebouwd.

Door Hans Oerlemans 

Het idee ‘Tegen de gevel aanbouwen’ komt van HET Architectenbureau uit Naaldwijk. Creatief directeur René J.M. Hoek legt uit: “Wij hebben het concept Orchis ontwikkeld voor de bouw van een extra woonkolom tegen massieve zijgevels van flats. Het is een houtskelet-constructie met drie woningtypen. Bouwdelen worden prefab aangeleverd. De uitstoot van stikstof op de bouwplaats is minimaal, temeer ook omdat je kunt aanhaken bij bestaande infrastructuur. Riool, elektra, water - alles ligt er al. De grond is meestal eigendom van de gemeente. Dus geen moeizame verwerving en een bescheiden grondprijs om de woningen betaalbaar te houden.” 

Pilot Maassluis HET Architectenbureau voert een pilot uit in de gemeente Maassluis (30.000 inwoners). “We hebben berekend dat er 180 woningen kunnen worden toegevoegd binnen bestaande stedelijke structuren. Overal in Nederland vind je dezelfde soort flatgebouwen met onooglijke massieve zijgevels. Ongetwijfeld zijn er bezwaren te bedenken, maar de bouwurgentie is vele malen groter. Een hele generatie jongeren krijgt niet de kans een eigen leven op te bouwen. Ze blijven tot hun 25e of langer thuis wonen. Ons concept kan op korte termijn al enige verlichting in de woningnood brengen.” 

Idee 2: nanoFlowcell 
HET heeft nóg een antwoord op de stikstofuitdaging. Deze is voor de lange termijn: een geheel nieuwe aanvliegroute voor de energietransitie en het terugdringen van stikstof- en CO₂-uitstoot. Worden de beloften waargemaakt, dan krijgt de wereld er met de nanoFlowcell een duurzame energiebron bij die zon en wind in de schaduw zet. 

Het Zwitserse bedrijf nanoFlowcell bouwt prototypes van elektrische auto’s (inmiddels al model 3) met als energiebron een vloeibare batterij op basis van nanotechnologie. Met spectaculaire resultaten, volgens René Hoek. “De batterij bestaat uit twee watertanks van 160 liter met negatief en positief geladen ionen die via een membraam heen en weer gaan. Daarmee wordt elektriciteit opgewekt. Een liter geïoniseerd water bevat 600 watt energie en dat is zes keer meer dan tot nu toe mogelijk was in vloeibare batterijen. De innovatie zit in de energiedrager in de vorm van een zoutoplossing (bio-ion). De nieuwste auto - de Quantino - heeft met 48 volt en 1.000 pk een actiera-dius van 1.000 km.” 

“Wij denken dat deze techniek in meer situaties toe te passen is, bijvoorbeeld voor de verwarming van woningen. Het is een krachtige bron van schone energie die bovendien weinig ruimte in beslag neemt. Een alternatief voor de gasgestookte cv-ketel en de elektrische warmtepomp. Je kunt ook denken aan een lokaal warmtenet dat wordt gevoed met een grote nano-Flowcell.” 

Mobiele aggregaten “Of en hoe het precies te realiseren valt, moet onderzoek uitwijzen. Maar het is te interessant om te negeren. Andere alternatieve energiebronnen hebben allemaal hun nadelen. Denk aan de grote lithium-accu’s. Ze zijn zwaar, brandgevaarlijk en alles behalve circulair te produceren. 

Wij zoeken partners om dit concept verder te onderzoeken en te kijken waar het een oplossing zou kunnen zijn. Een eerste afspraak is al gemaakt met een Groene Groeier uit Apeldoorn. De firma Bredenoord levert in binnen- en buitenland tijdelijke stroom op evenementen en festivals. De gangbare mobiele aggregaten draaien veelal op diesel. Dat moet op termijn anders, de nanoFlowcell is mogelijk een alternatief.”

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen, duurzame innovaties en online evenementen? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.