‘Meerdere sporen bewandelen om uitstoot terug te dringen’ | VNO NCW Groene Groeiers Overslaan en naar de inhoud gaan

‘Meerdere sporen bewandelen om uitstoot terug te dringen’

“Nu hebben we nog de mogelijkheid om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal twee graden. Het streven is nog steeds anderhalve graad. Maar daarvoor is een vaste koers nodig vanuit de politiek. Aan de technische innovaties ligt het niet.” Bart-Willem ten Cate, manager Renewables Strategie & Ontwikkeling bij FinCo Fuel, vertelt over de duurzame strategie van de brandstofleverancier en waarom zij zijn aangesloten bij de versnellingstafel van groene groeier Obbotec, die een slimme oplossing heeft bedacht om afvalstoffen te verwerken tot biobrandstof.     

Tekst: Pieter van der Meulen

“Onze strategie is gebouwd rondom het behalen van de doelstellingen in het Klimaatakkoord van Parijs. Vijfenvijftig procent minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990, klimaatneutraal in 2050. Dat zijn de stippen op de horizon.” In Nederland is FinCo Fuel een van de grootste leveranciers van low carbon brandstoffen. Ze bedienen meer dan 25 procent van de binnenlandse brandstofmarkt en willen vanuit die positie een rol spelen om CO2-uitstoot te reduceren. “Zonder vloeibare brandstoffen is het halen van de klimaatdoelstellingen een illusie,” aldus Ten Cate. “Om de doelen te halen blijven we voortdurend alert op alternatieven die ons verder kunnen brengen in de energietransitie.”

Obbotec
In de zoektocht naar duurzame alternatieven komt FinCo samen met haar netwerkbedrijf GoodFuels uit bij het matchmakingevent van VNO-NCW netwerk Groene Groeiers over hergebruik van mixed afvalstromen. Obbotec heeft een innovatief proces ontwikkeld waarmee deze mixed afvalstromen niet meer verbrand hoeven te worden, maar in plaats daarvan omgezet worden in een bruikbare biobrandstof, zoals groene (Marine Gas Oil) diesel voor de scheepvaart. Dit proces kent aantrekkelijke voordelen. Zo is het CO2-neutraal, vermindert het de verbrandingsbijdrage en levert het een brandstof op die weer verkocht kan worden. Zo worden kosten uit de keten gehaald én wordt waarde toegevoegd aan voorheen onbruikbare afvalstromen.

“Obbotec heeft een veelbelovende oplossing om een nieuwe bestemming te geven aan afvalstromen”

Veelbelovend
“De voortgang van Obbotec houden wij serieus in de gaten. Daarom zijn wij aangehaakt bij de versnellingstafel. De inzet van hernieuwbare brandstoffen kan de komende jaren een grote bijdrage leveren aan de reductie van CO2-uitstoot. Dat begint aan de voorkant: welke grondstoffen zijn het meest geschikt om een waardevolle bijdrage te leveren? Daarvoor kijken wij ook naar non-recyclable plastics. Geschikte conversietechnologie is een cruciale vereiste. Obbotec biedt wat dat betreft een veelbelovende oplossing om een nieuwe bestemming te geven aan afvalstoffen. Wij moedigen dergelijke initiatieven van harte aan en dragen graag ons steentje bij. FinCo blijft in gesprek met Obbotec en heeft aangegeven wat nodig is om het voor ons toepasbaar te maken.”

“Durf politieke keuzes te maken en duidelijk targets voor het bedrijfsleven aan te geven”

Politieke keuzes
“Aan de technische innovaties ligt het niet. Maar voor opschaling van hernieuwbare brandstoffen is een duidelijk perspectief nodig. We moeten alles op alles zetten om CO2-uitstoot terug te dringen. Daarbij is het zaak om te waken voor een lock-in, waarbij te veel wordt ingezet op losse initiateven. Het is noodzakelijk dat we meerdere sporen bewandelen om uitstoot terug te dringen. Het volgende kabinet kan nog ambitieuzere doelen stellen voor de mobiliteitssector, te beginnen met het verhogen van het percentage hernieuwbare energie waaraan bedrijven die in Nederland brandstoffen leveren moeten voldoen. Wij geloven dat het mogelijk is om in 2030 zo’n 30 procent van alle fossiele brandstoffen in de mobiliteitssector te vervangen door een hernieuwbaar alternatief. Inderdaad, een stuk hoger dan de 13,5 procent waar de overheid vooralsnog naar streeft. Die verhoogde ambitie levert een besparing van zo’n 5 miljoen ton CO2 op. Om dat getal concreter te maken: de uitstoot van de mobiliteitssector lag in het gekozen basisjaar 1990 op 32 miljoen ton. In het klimaatakkoord is afgesproken om dit in 2030 terug te brengen tot maximaal 25 miljoen ton. Door het gebruik van hernieuwbare brandstoffen een stuk steviger te omarmen, zetten we dus enorme stappen. Mijn oproep aan het nieuwe kabinet: Durf politieke keuzes te maken en duidelijk targets aan te geven! Momenteel blijft door gebrek aan deze keuzes een enorm potentieel onbenut.”

Lees de blog van Bart-Willem ten Cate: ‘Zonder biobrandstof blijven klimaatdoelstellingen 2030 een illusie’
https://platformduurzamebiobrandstoffen.nl/zonder-biobrandstof-blijven-klimaatdoelstellingen-2030-een-illusie/

Lees meer over de innovaties van Obbotec en de versnellingstafel van de Groene Groeiers: ‘Van onbruikbaar afval tot bio-grondstof en groene energie’
https://www.groenegroeiers.nl/van-onbruikbaar-afval-tot-bio-grondstof-en-groene-energie

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen, duurzame innovaties en online evenementen? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.