Nederlandse bedrijven pioniers in duurzaam gebruik natuurlijk kapitaal | VNO NCW Groene Groeiers Overslaan en naar de inhoud gaan

Nederlandse bedrijven pioniers in duurzaam gebruik natuurlijk kapitaal

Den Haag – 23 november 2016

Niet alleen grote multinationals, maar ook veel ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf maken werk van natuurlijk kapitaal en het duurzaam omgaan met grondstoffen. Vandaag en morgen delen ruim driehonderd ondernemers hun ervaringen bij de conferentie ‘Natural Capital | Let’s talk business‘ in de Fokker Terminal in Den Haag. “Juist de kleinere ondernemers zijn flexibel en in staat om hun bedrijfsvoering bij te sturen ten gunste van natuurlijk kapitaal.”

Het evenement wordt georganiseerd door Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie (BEE). Dit is een initiatief van werkgeversorganisatie VNO-NCW en koepel van natuurorganisaties IUCN NL, ondersteund door het ministerie van Economische Zaken.

Pionierswerk door bedrijfsleven

De afgelopen vijf jaar heeft het Nederlandse bedrijfsleven onder de noemer van Platform BEE belangrijk pionierswerk verricht. Succesvolle pilots lieten zien dat de activiteiten van bedrijven niet ten koste hoeven gaan van de natuur of winstgevendheid. In veel gevallen ontstond een win-winsituatie: afval wordt grondstof en kwetsbaarheden worden kansen. Ook werden tools ontwikkeld die bedrijven kunnen helpen om meer zicht te krijgen in hun impacts en afhankelijkheden van, en op de kansen van natuurlijk kapitaal. De tools zijn beschikbaar via www.naturalcapitalquickscan.com en www.bioscope.info.

Ervaringen zijn bemoedigend

“De innovaties van de pilotprojecten van onze ruim veertig koploperbedrijven, de Natural Captains, zijn bemoedigend”, aldus Platform BEE voorzitter Rein Willems. “We hebben gemerkt dat vooral kleine en middelgrote organisaties, en in het bijzonder familiebedrijven, een uitstekende proeftuin zijn. Ze maken werk van natuurlijk kapitaal in en rond hun bedrijf, verduurzamen hun ketens of investeren in natuurgebieden.” Maar niet alleen het MKB is actief: ook het grootbedrijf, accountancy en financiële instanties zijn op stoom. De samenwerking tussen bedrijfsleven, ngo’s en overheden is van essentieel belang, zowel in Nederland als daarbuiten. Willems: “Alleen dan kunnen we het natuurlijk kapitaal, het fundament onder de economie, behouden en duurzaam aanwenden.”

Den Haag Business Akkoord over Natuurlijk Kapitaal

Tijdens de conferentie spreken zeventig bedrijven en organisaties hun steun uit voor het Den Haag Business Akkoord over Natuurlijk Kapitaal. Daarmee zeggen zij toe natuurlijk kapitaal te integreren in hun besluiten, beleid en bedrijfsactiviteiten. Zo dragen ze bij aan het behoud van natuurlijk kapitaal. Het Den Haag Business Akkoord bouwt voort op de activiteiten van de afgelopen jaren en werd samen met het bedrijfsleven ontwikkeld. Het schetst een aantal praktische, business-georiënteerde principes en stappen die de partijen eenvoudig en stapsgewijs kunnen integreren in bestaande systemen.

Akkoord leidt tot meer samenwerking

Een van de ondertekenaars is handelsbedrijf Cocoanect. André van den Beld: “Veel bedrijven committeren zich aan dit Akkoord. Dat leidt tot meer samenwerking en kennis. En daardoor kun je natuurlijk kapitaal bronnen efficiënter opnemen in je strategie. Dat geldt ook voor ons als cacaohandelaar. Als Nederlandse chocolademakers zich bijvoorbeeld committeren aan het aanplanten van meer schaduwbomen in cacaoplantages, dan wordt het voor ons makkelijker om dit soort oplossingen door te voeren met boeren en overheidsinstanties in West-Afrika.”

Samenwerking nationaal en internationaal

Wereldwijd realiseren steeds meer bedrijven en andere organisaties zich dat natuurlijk kapitaal onlosmakelijk verbonden is met financieel kapitaal en hun toekomstbestendigheid. Ook internationaal overheidsbeleid (bijvoorbeeld door de VN en de EU) richt zich in toenemende mate op een meer duurzame en circulaire economie. De conferentie kent dan ook een groot aantal internationale deelnemers, zoals EU-commissaris Karmenu Vella, Peter Bakker (voorzitter van de World Business Council on Sustainable Development), Mark Gough (Executive Director van de Natural Capital Coalition) en Chad Holliday (Royal Dutch Shell).

Downloads

Den Haag Business Akkoord over Natuurlijk Kapitaal: NL | EN

Poster: NL | EN

Het bericht Nederlandse bedrijven pioniers in duurzaam gebruik natuurlijk kapitaal verscheen eerst op Natuurlijk Kapitaal.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen, duurzame innovaties en online evenementen? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.