Ondernemers zoeken groen geld | VNO NCW Groene Groeiers Overslaan en naar de inhoud gaan

Ondernemers zoeken groen geld

Startende duurzame ondernemingen hebben de grootste moeite ongeschonden de valley of death te overleven, de geldverslindende fase tussen proefproject en winstgevendheid. In een expertsessie met financiële instellingen werd gezocht naar manieren om die fase te overbruggen.

De haven van Delfzijl en de Eemshaven slibben dicht en moeten dus permanent worden uitgebaggerd. Het gaat om jaarlijks één miljoen ton slib, dat wordt verspreid in de Waddenzee en het Eems-estuarium. Dat is niet ideaal voor de natuur. Slib maakt het water troebel, wat leidt tot minder zeeleven en minder watervogels.

Groningen Seaports, de beheerder van de havens, heeft de afgelopen twee jaar een proef gedaan met tien akkerbouwers in de Veenkoloniën. Zij hebben het mineraalrijke slib uitgereden over hun uitgeputte akkers. Daardoor steeg de bodemvruchtbaarheid en namen de oogsten toe.

De akkerbouwers zijn enthousiast, maar nu is het tijd de langetermijneffecten te onderzoeken en het proefproject te laten doorgroeien naar een winstgevende onderneming met een goed product. De komende vier jaar zijn daarom een onrendabele periode, waarvoor veel geld nodig.

Groene ondernemers

De waddenslib-case werd deze week gepresenteerd tijdens een expertsessie over de financiering van natuurlijk kapitaal, georganiseerd door Platform BEE. Aanwezig waren vertegenwoordigers van financiële instellingen, de overheid en Natural Captains, die hun financieringsbehoefte toelichtten. Vrijwel alle startende ‘groene’ ondernemers komen terecht in de beruchte valley of death. Doel van de bijeenkomst was het zoeken van manieren van financieren, belonen en samenwerken die zorgen dat er meer solide ondernemingen met een positieve impact op natuurlijk kapitaal tot stand komen. Want dat is een uitdaging!

Banken werken namelijk veel met uitsluitingscriteria, denken vanuit risico’s en geven in het gunstigste geval extra punten voor duurzaamheid. Zelfs een volledig circulair draaiend bedrijf financieren vinden banken risicovol, omdat zo’n bedrijf er anders uitziet dan gangbaar is: de grondstoffen blijven op de balans staan, ook als de daarvan gemaakte producten verkocht zijn. Eén van de aanwezige banken is bezig te onderzoeken hoe het de positieve impact op biodiversiteit kan financieren, maar is nog niet zo ver dat ze producten heeft.

Charitasinstellingen

De financiële instellingen waren kritisch over veel projectplannen van ondernemers die zij onder ogen krijgen. Volgens een ervaringsdeskundige is 90 procent daarvan onder de maat: slecht doordacht, geen businessplan, niet nagedacht over de risico’s. Onlangs beoordeelde het NIA 135 nieuwe projecten, waarvan er uiteindelijk maar één direct financierbaar was.

De Natural Captains kregen naast individuele tips vooral het advies hun financieringsbehoefte te ‘stapelen’, omdat het in bijna geen enkel geval mogelijk is de hele investering via een bank te regelen. Dus stel een pakket samen van subsidies, crowd funding, microfinanciering, geefgeld en financiering uit particuliere fondsen. En voor écht innovatieve projecten met aantoonbare impact opent elke bank nog steeds de deuren, zo werd mee gegeven.

Een van de lastige punten voor financiële instellingen is dat het nog steeds moeilijk is de positieve impact op natuurlijk kapitaal in harde cijfers uit te drukken. Er zijn wel methodieken, maar het kan geen kwaad volop door te gaan die verder te verbeteren, of op sectorniveau uit te werken. Dat deed fruitdistributeur Eosta bijvoorbeeld. Beter meten helpt om natuurlijk kapitaal financierbaar te maken.

Overheid

Tijdens de bijeenkomst was er ook aandacht voor de rol van de overheid. Vaak wordt nog naar de overheid gekeken voor financiering, terwijl die juist de subsidies inperkt. Dat vergroot de problematiek van de valley of death. De overheid neigt naar een andere rol, die is geïnspireerd door de visie van de econome Mariana Mazzucato. Zij bepleit een sterke overheid, die duidelijke doelen stelt. Neem het voorbeeld van het inklinken van de veenweidegronden. Iedereen weet dat het gebeurt en dat de grondwaterspiegel stijgt. Er is beleid, maar geen geld. De overheid kan in die nieuwe rol, waarin wordt samengewerkt met partners, meedenken hoe geld anders besteed kan worden.

Het bericht Ondernemers zoeken groen geld verscheen eerst op Natuurlijk Kapitaal.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen, duurzame innovaties en online evenementen? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.