Tegelwijsheid uit Rotterdam: ‘bagger is een grondstof’ | VNO NCW Groene Groeiers Overslaan en naar de inhoud gaan

Tegelwijsheid uit Rotterdam: ‘bagger is een grondstof’

Twee problemen oplossen met één innovatie. En dat ook nog in één zin kunnen uitleggen. Eenvoud heeft zeker bijgedragen aan het succes van groene groeier Waterweg. Samengevat: van bagger waterpasserende trottoirtegels maken. Binnenkort ligt er in Rotterdam een eerste proefstraatje, van bagger uit eigen stad.

Door Hans Oerlemans

Baggeren is zo oud als Nederland. Voor de afwatering en doorvaart, worden rivieren, kanalen en waterlopen op diepte gehouden. Dat levert een enorme afvalstroom op, een mengsel van zand, klei en organisch materiaal, zonder nuttige toepassingen. Gemeente, provincie en waterschap draaien op voor de hoge kosten van opslag, vervoer en storten.

Bij de Circular Challenge 2018 werkten de studenten Wies van Lieshout (industrieel ontwerp) en Eva Aarts (economie/politicologie) aan de vraag of bagger als grondstof kan dienen voor nieuwe producten. Ze wonnen met hun idee voor waterpasserende straattegels. Een oplossing voor laagwaardig bagger, voor het tekort aan circulair bouwmateriaal én voor de overbelasting van het riool bij stortbuien. Eva en Wies richtten Waterweg op om het idee gereed te maken voor productie.

Matchmaking Groene Groeiers
In de twee jaar die volgden, hebben ze een groot netwerk opgebouwd en met succes ingeschreven op subsidies en programma’s voor startende ondernemers.
Zonder de infrastructuur voor starters waren we nooit zover gekomen, zegt Wies. Een netwerk als Groene Groeiers helpt om onder de aandacht te komen van partijen voor wie ons idee interessant is. Via matchmaker Jolanda van Schaick kwamen we in contact met de provincie Gelderland en later waterschap Vallei en Veluwe. Dat leidde nog niet meteen tot samenwerking, maar men was wel erg geïnteresseerd in onze pilots. Dit contact houden we vast.

Jolanda heeft ons ook geïntroduceerd bij het programma Startup in Residence van de provincie Zuid-Holland. We krijgen een mentor en toegang tot kennis en expertise. De nadruk zal liggen op certificering. Als producent moet je vastleggen aan welke specificaties een product voldoet. Superfijn dat dit nu professioneel in gang wordt gezet.

Ook vanuit de markt krijgt Waterweg steun. Steenfabriek Douveren uit Zuid-Limburg produceert de eerste tegels en Martens Beton uit  Oosterhout help oplossingen vinden voor technische problemen. Wij zijn starters in deze branche en hebben expertise van buiten nodig op alle gebied van bagger tot wet- en regelgeving. Daarom is elke lead welkom.

Voetpad zonder voetafdruk
Wat is de grootste bottleneck?
Het basisidee is misschien eenvoudig, maar de uitwerking is behoorlijk complex. De tegel moet op termijn 100% circulair geproduceerd worden. We bakken de tegels niet, dat scheelt al veel CO₂-uitstoot. De bagger wordt samenperst in een mal en hardt vanzelf uit als je er een bindmiddel aan toevoegt. Nu gebruiken we daarvoor nog cement, tot er een duurzame vervanger is gevonden. Die techniek bestaat al wel in de vorm van polymeren. Het is nu zaak de juiste receptuur te vinden.

Waterweg is een onderzoek begonnen naar een milieuvriendelijke binder voor baggerspecie samen met Hoogheemraadschap Schieland Krimpenerwaard en ‘Duurzame Ondernemer Booster’ (met subsidie van MIT Haalbaarheid).   

Onderdeel van de proefstraat in Rotterdam is een programma voor de buurt om bewoners het verhaal van de waterpasserende tegel te vertellen en de bredere context van de circulaire economie en klimaatverandering. Rotterdam is een overbetegelde stad. Bij stortbuien zakt het water niet in de bodem, maar stroomt het riool over en staan straten soms blank. De Waterweg-tegel heeft de toekomst, ook in particuliere tuinen. Een voetpad zonder ecologische voetafdruk komt binnen handbereik.

Meer informatie over Waterweg? Luister via deze link de radiouitzending terug van Groene Groeiers op 11 september.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen, duurzame innovaties en online evenementen? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.