Van de voorzitter | VNO NCW Groene Groeiers Overslaan en naar de inhoud gaan

Van de voorzitter

Na deze dynamische week van de Tweede Kamerverkiezingen, waaraan maar liefst 37 partijen meededen, start nu de formatiefase van het kabinet. Hopelijk komt Mark Rutte, die als verkiezingsoverwinnaar de leiding heeft, zijn belofte na. Hij heeft voorgesteld om eerst met zoveel mogelijk TK-partijen overeenstemming te bereiken over een nationaal corona-herstelplan en snel met de uitvoering daarvan te beginnen. Pas daarna wil hij aan de slag gaan met andere punten die een regeerakkoord moeten vormen. Heel verstandig.

Het spreekt voor zich dat dat herstelplan gebaseerd moet zijn op duurzame investeringen. Daar waar mogelijk moet de ontwikkeling van de nieuwe, groene economie voorrang krijgen boven de lineaire, fossiel gedreven economie. De innovaties en matches van de groene groeiers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan duurzaam herstel. Ingrid Thijssen en Jacco Vonhoff houd ik hiervan op de hoogte en zij nemen de best practices mee naar de premier en het (toekomstige) kabinet.

In Europa wordt ook geld gereserveerd voor 'green recovery'. Vorige week had ik een gesprek met de leden van de EIC Advisory Board, waarvan ik lid ben over hoe we groene start ups kunnen helpen te groeien. Onze ideeën daarover vind je hier.
Er komt straks veel geld vrij uit de herstelfondsen, nationaal en op Europees niveau. Houd het in de gaten. Wij zullen jullie ook zo goed mogelijk blijven informeren via de matchmaker, website en nieuwsbrief.

De groene groeiers kunnen ook een rol spelen bij de invulling van de nieuwe koers van VNO-NCW en MKB-Nederland, die in februari bekend gemaakt is. De ondernemersverenigingen zetten in op de overgang naar een klimaatneutrale, circulaire samenleving als hoogste prioriteit en een samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Bovendien willen zij een substantiële publiek-private investeringsagenda vormgeven om het land zonder milieuschulden over te dragen aan toekomstige generaties met uitstekende mogelijkheden om straks op een duurzame manier in hun brede welvaart te voorzien. Lees er meer over: Onze nieuwe koers | VNO-NCW (vno-ncw.nl)

VNO-NCW en MKB Nederland hebben met heel veel ondernemers gesproken om deze nieuwe koers te kunnen bepalen. Zij gaven aan te willen helpen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De samenleving en politiek doet ook dat beroep om ondernemers. Wij zijn het die met innovatief vermogen, daadkracht en creativiteit voor een nieuw duurzaam verdienmodel voor Nederland kunnen zorgen. Met onze geavanceerde producten en dienstverlening kan Nederland internationaal koploper worden in de aanpak van het klimaatvraagstuk, grondstoffentekort, voedselvoorziening en medische zorg. De groene groeiers zijn voor deze nieuwe koers onmisbaar.

Het buitenland ziet het al in. Recent nog kregen we dikke complimenten van de OESO, toch niet de eerste de beste organisatie. “Door missiegedreven innovatie zijn Nederlandse ondernemers en onderzoekers in staat om in binnen- en buitenland beter economische kansen te benutten en investeerders te vinden. De basis hiervoor is publiek-private samenwerking gericht op maatschappelijke uitdagingen als zorg en energietransitie.”
Lees hier meer.

Het VNO-NCW netwerk Groene Groeiers is ook missiegedreven. Daarom zijn we begin dit jaar onderdeel geworden van de aan VNO-NCW gelieerde stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! (NLOM!). Dit betekent dat de samenwerking met de nationale overheid is geïntensiveerd. In het zogeheten versnellingshuis worden groene groeiers betrokken bij doorbraakprojecten, zoals de recycling in de chemie, de sierteelt en textielsector, die versnelling en opschaling van circulaire innovaties mogelijk maken.
Zodra we de coronacrisis uit zijn, liggen de kansen voor groene groeiers voor het oprapen. Daar ben ik van overtuigd.  

Foto: Martien de Man

Op donderdag 15 april aanstaande van 16.00 uur tot 17.30 uur is Yousef Yousef spreker bij het online Circulair Event in samenwerking met de Provincie Noord-Holland. Meer informatie en aanmelden? Zie deze link.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen, duurzame innovaties en online evenementen? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.