Zonder verduurzaming geen toekomst voor bedrijventerreinen | VNO NCW Groene Groeiers Overslaan en naar de inhoud gaan

Zonder verduurzaming geen toekomst voor bedrijventerreinen

Overheden en bedrijfsleven moeten samen investeren in duurzame bedrijventerreinen. Die oproep doet Audrey Keukens, voorzitter VNO-NCW West, op 28 september tijdens de bijeenkomst ‘Realistisch verduurzamen van bedrijventerreinen’ op Klappolder in Bleiswijk. Dit kost veel geld.

Door Annemarie van Oorschot

Op een toekomstbestendig bedrijventerrein investeren ondernemers en overheid niet uitsluitend in vastgoed en wegen, maar ook in klimaat-adaptieve maatregelen, vergroening, duurzame energie, elektriciteits- en warmtenetten en circulair bouwen. Op die manier ontstaat er een goed leefklimaat waar werknemers graag in vertoeven en onder gezonde omstandigheden kunnen werken. Bovendien kunnen ondernemers zo voorkomen dat hun panden onder water lopen of hun koelinstallaties op hol slaan door hittestress. Keukens: “Bedrijventerreinen zijn van groot belang voor het verdienvermogen en de werkgelegenheid in Nederland. Om die economische waarde te behouden, moeten we op meer gebieden een positieve bijdrage leveren. Op toekomstbestendige bedrijventerreinen worden maatschappelijke opgaven en functies gecombineerd. Er is ruimte voor parken of wateropvang. En op sommige terreinen zelfs voor woningbouw.” (toespraak)

Herstructureren
Veel terreinen zijn verouderd en moeten hoog nodig worden geherstructureerd; een mooie gelegenheid om de verduurzaming op te pakken. Maar dat kost geld, veel geld, dat niet uitsluitend door het bedrijfsleven kan worden opgebracht. Daarom organiseert het netwerk Groene Groeiers van VNO-NCW en de stichting IVN Natuureducatie de bijeenkomst ‘Realistisch verduurzamen van bedrijventerreinen’ voor ondernemers, politici en bestuurders op de Klappolder in Bleiswijk, een donkergrijs bedrijventerrein dat onder leiding van vastgoedeigenaar Next Level wordt geherstructureerd.
Willy de Zoete, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, en Kathy Arends, wethouder Lansingerland, geven beiden aan ook te willen investeren in de verduurzaming van bedrijventerreinen. De Zoete wijst op allerlei provinciale subsidieregelingen, zoals voor zonnepanelen, isolatie van panden, waterberging en groenstructuren. (Brochure ‘Groene Gezonde Bedrijventerreinen’)
Arends werkt samen met Rene Guejen van Next Level aan de duurzame ontwikkeling van een braakliggend stuk grond aan de rand van Klappolder. Het nieuwe, grote bedrijfspand dat daar zal herrijzen, gaat voldoen aan de BREEAM-duurzaamheidsstandaard en wordt landschappelijk ingepast met bomen en groen. Ook is het gebouw geschikt voor zonnepanelen. 
Het plaatsen van bijenkasten kan daar ook een waardevolle bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Groene Groeier Marc van der Heijden, eigenaar van Bee in Balance, licht toe hoe dat werkt op het Forepark, waar de medewerkers van liften- en roltrappenfabrikant Kone de bijeen verzorgen. (interview)

Aanvraag groeifonds:49 miljoen
Een structurele aanpak voor het hele land vraagt echter om meer. Daarom heeft Jelle de Jong, directeur IVN, het initiatief genomen tot een subsidieaanvraag van 49 miljoen euro bij het Nationale Groeifonds. Talrijke  organisaties ondersteunen de aanvraag, waaronder VNO-NCW, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Lansingerland. De aanvraag wordt eind oktober ingediend.

Reportage bijeenkomst ‘Realistisch verduurzamen van bedrijventerreinen’
- Video 
- Podcast 
- Fotoreportage (cr Michel Porro)

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen, duurzame innovaties en online evenementen? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.